}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

204,471,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

96 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

77آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • بر روی بنر کلیک کنید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن اقلام تحصیلی مقطع متوسطه

نام: الهام   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0890507635

الهام دختر عزیزمان محصل مقطع پیش دانشگاهی ساکن منطقه 16 آرزوی داشتن اقلام تحصیلی آبرومند را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,600,000 ریال از 3,600,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن اقلام تحصیلی مقطع راهنمایی

نام: محمدامین   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0110512715

محمد امین پسر عزیزمان 14 ساله ساکن منطقه 16 محصل مقطع راهنمای ،  آرزوی داشتن اقلام تحصیلی آبرومند را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن اقلام تحصیلی مقطع دبستان

نام: یاسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0111104017

یاسین پسر عزیزمان محصل مقطع دبستان 10 ساله ساکن منطقه 16 آرزوی تهیه اقلام تحصیلی آبرومند را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,700,000 ریال از 2,700,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

علیرضا 9 ساله از منطقه 12 آرزوی داشتن دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

آرزوی زیارت کربلا

نام: امیرحسین   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791710202265668

امیر حسین پسر عزیزمان 7 ساله ساکن قیامدشت ، خودش و مادرش آرزوی زیارت کربلا را دارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

آرزوی داشتن یک گوشی تلفن همراه

نام: صدیقه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791300110730127

صدیقه دختر عزیزمان 13 ساله ساکن قیامدشت آرزوی یک گوشی همراه را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: دانیال   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791380481846042

دانیال پسر عزیزمان 7 ساله ساکن قیامدشت از خانواده طرح محسنین  و آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن ماشین لباسشویی

نام: دنیا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791786580391316

دنیا دختر عزیزمان ساکن قیامدشت 9 ساله چون دست مادرش درد میکندآرزوی ماشین لباسشویی برای مادرش را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,800,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: متین   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791960481938605

متین پسر عزیزمان 8 ساله از فرزندان طرح محسنین است و آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک تلویزیون

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16132080970

فاطمه دختر عزیزمان 13 ساله ساکن قیامدشت آرزوی داشتن یک تلویزیون برای خانه اش را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

آرزوی لباس و کفش ورزشی

نام: سامیار   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791540111

سامیار آرزو دارد لباس و کفش دروازه بانی پرسپولیس را دشته باشه و یک توپ فوتبالی واقعی را داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین برقی یا دوچرخه

نام: مهدی   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16132080970174

  آرزوی دوچرخه یا ماشین برقی دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

کامپیوتر

نام: سیده فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57911655613

سیده فاطمه راستاد 13ساله  آرزوی داشتن کامپیوتر جهت انجام تکالیف مدرسه را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

کامپیوتر

نام: سارگل   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57916600257

سارگل به جهت انجام تکلیف مدرسه نیاز به کامپیوتر دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ایکس باکس

نام: علیرضا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579190481777059

این فرزند ازطرح محسنین میباشد آرزوی ایکس باکس یا دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: سید محمدحسین   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57918500250

سیدمحمدحسین15ساله میباشدوبیمارقلبی میباشدایشان تاکنون دوچرخه نداشتند و آرزوی داشتن یک دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,400,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: یوسف   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57911902512

آرزوی دوچرخه نو وقشنگ

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: یگانه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57915901516

خانواده 3 نفری که مستاجر میباشند و ماهیانه 4600000 ریال اجاره پرداخت میکنند یک برادر 9 ساله دارد و آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: نرجس   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57919466610

فرزند دریک خانواده پرجمعیت شش نفره که پدرش بیمار و مستاجر میباشد آرزوی داشتن یک را دوچرخه دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کامپیوتر

نام: یاسمن   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57911355607

خانواده سه نفری هستند فرزند17 ساله است و در رشته نقشه کشی درس می خواندو یه برادر10 ساله نیز دارد و مستاجر میباشند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کامپیوتر

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57913401108

سرپرست بیمار است و مستاجر میباشند جهت انجام تکالیف مدرسه نیاز به کامپیوتر دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

تبلت اندروید

نام: مینا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57911755607

از خانواده های محسنین میباشند سه فرزند که پدر بیماراست دو برادر دوقلوی که موذن میباشند و بسیار خانواده مذهبی هستند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: نیما   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57912700264

این فرزند 9 سال دارد آرزوی دوچرخه دارد دو فرزند هستند و در منزل مادر بزرگ زندگی می کنند و مادرشان هم افسردگی دارد و بسیار نیازمندند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یکدستگاه کامپیوتر

نام: زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16132160540133

درس زهرا ساکن قیامدشت بسیار خوب است و مشتاق پیشرفت ، خیلی دلش می خواهد یک کامپیوتر داشته باشد تا بهتر درس بخواند.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 173 آیتم ]