}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

171,139,300 ریال

آرزوهای برآورده شده

82 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

61آرزو

از حمایت شما سپاسگذاریم
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها
لیست آرزوهای تکمیل شده
اسباب بازی

آرزوی داشتن عروسک

نام: نیایش   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

نیایش دختر عزیزمان 10 ساله ساکن قرچک  متولد دهم تیر ماه آرزوی داشتن یک عروسک را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسباب بازی

نام: ام البنین   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

ام البنین دختر عزیزمان 7 ساله ساکن قرچک متولد یازدهم تیرماه آرزوی داشتن یک اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه ورزشی

آرزوی داشتن کفش اسکیت

نام: امیرمهدی   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

امیر مهدی پسر عزیزمان ساکن پیشوا 8 ساله متولد 1389/04/16 آرزوی یک عدد کفش اسکیت به همراه لباس و کلاهش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک عروسک قشنگ

نام: سارینا   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

آرزوی سارینای عزیزمان توسط خیر محترمه فاطمه. گ تهیه و در حال تحویل به همکاران طرح اکرام میباشد تا انشاءالله در روز تولدش به او تحویل شود

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی عروسک بی بی

نام: زهرا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

زهرا دختر عزیزمان 7 ساله ساکن پیشوا متولد 1390/04/19 آرزوی یک عروسک بی بی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه ورزشی

آرزوی داشتن توپ والیبال

نام: زینب   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

زینب دختر عزیزمان 12 ساله ساکن پیشوا متولد 1385/04/05 آرزوی داشتن یک توپ والیبال را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی عروسک بی بی

نام: بهار   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

بهار دختر عزیزمان 10 ساله ساکن منطقه 14 متولد 1387/04/01 آرزوی داشتن یک عروسک بی بی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین کنترلی

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

ابوالفضل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن منطقه 16 آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی یک اسکوتر

نام: ااینا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

الینا دختر عزیزمون 9 ساله ساکن منطقه 5 آرزوی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن فوتبال دستی

نام: سهیل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

سهیل پسر عزیزمان 8 ساله ساکن ملارد آرزوی داشتن فوتبال دستی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 600,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی میز تحریر

نام: رکسانا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

رکسانا دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 18 آرزوی داشتن یک میز تحریر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی جاروبرقی برای مادرش

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

الناز دختر عزیزمان 16ساله ساکن منطقه 15 آرزوی داشتن جاروبرقی برای راحتی مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی یخچال برای منزل

نام: امین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

امین پسر عزیزمان 10 ساله ساکن فیروزکوه آرزوی داشتن یخچال برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 10,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک چادر ملی

نام: زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

زهرا دختر عزیزمان 10 ساله ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک چادر ملی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی پنکه برای خانه

نام: علیرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

علیرضا پسر عزیزمان 14 ساله ساکن منطقه 1 تهران آرزوی داشتن پنکه برای منزلشان را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,800,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

آرزوی چادر نماز و مانتو

نام: پریا   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

پریا دختر عزیزمان 13 ساله ساکن ملارد آرزوی داشتن چادر نماز و مانتو را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,700,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی ماشین کنترلی

نام: محمد طاها   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

محمد طاها پسر عزیزمان 6 ساله ساکن شهرستان بهارستان آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی لباس و کفش خوب

نام: ابراهیم   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

ابراهیم پسر عزیزمان 9 ساله ساکن ورامین آرزوی داشتن لباس و کفش خوب را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,700,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: زهره   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

زهره دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن سبزی خرد کن خانگی

نام: سجاد   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

سجاد پسر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک سبزی خرد کن برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک جارو برقی

نام: الناز   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

الناز دختر عزیزمان 16 ساله ساکن منطقه 15 آرزوی یک جارو برقی برای مادرش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 4,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک ماشین اسباب بازی

نام: امیر مهدی   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

امیر مهدی کودک عزیزمان ساکن کهریزک آرزوی داشتن یک ماشین اسباب بازی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سایر

آرزوی داشتن یک پتوی طرح باب اسفنجی

نام: امیررضا   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

امیررضا پسر عزیزمان ساکن بهارستان آرزوی داشتن یک پتو با طرح باب اسفنجی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن یک کمد لباس

نام: هستی   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

هستی دختر عزیزمان ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک کمد برای خودش را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 82 آیتم ]