}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

1,418,836,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

442 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1825آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوهای تکمیل شده
کمک هزینه درمان

هزینه درمان

نام: پریوش   سن: 21 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 1626104160440

پریوش دختری 21 ساله است از بچه های ایتام منطقه 5 می باشد به دلیل بیماری ریوی تحت درمان بوده و  هزینه درمان وآزمایش پریوش 700000 تومان می باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 7,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نارین   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

من نارین هستم .10 سالمه آرزوی داشتن دوچرخه درم ت بتوانم باآ ن باخواهرم بازی کنیم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 7,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

دوچرخه

نام: نگار   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579189

من نگار هستم. آرزوی داشتن دوچرخه دارم چون ورزش کردن را خیلی دوس دارم.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 11,900,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

ابوالفضل پسر عزیزمان 9 ساله از خانواده اکرام ساکن رباط کریم آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 8,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: امیر مهدی   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

امیر مهدی فرزند عزیزمان 9 ساله ساکن شهرستان رباط کریم از خانواده محسنین آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 14,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف کوله پشتی

نام: امیر محمد   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579120

امیرمحمداز فرزندان ایتام تحت حمایت میباشد به همراه مادر و برادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی میکنند  وضعیت معیشتی مناسبی ندارند و نیازمند مساعدت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک

نام: عسل   سن: 4 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579167

عسل از فرزندان محسنین تحت حمایت به همراه مادر و برادرش در یکی از روستاهای صفادشت زندگی می کنندد و نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کفش کتانی

نام: علی اصغر   سن: 4 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579121

علی اصغر از فرزندان محسنین تحت حمایت امداد میباشد وضعیت معیشتی ضعیفی 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک

نام: لیانا   سن: 3 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791740155267337

لیانا سه سال دارد و با مادرش اطراف تهرانسر زندگی می کند او آرزو دارد اسباب بازی و عروسک داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه درمان

هزینه درمانی

نام: حسین   سن: 17 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791364900994081

حسین از فرزندان ایتام تحت حمایت در یکی از روستاهای صفادشت زندگی می کند و منبع درامدی غیر از امداد ندارد بیماری کلیه دارد و جهت هزینه های درمانی مشکل مالی دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

تبلت

نام: صابر   سن: 5 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579170

صابر از فرزندان طلاق تحت حمایت 
منبع درامدی غیر از امداد و کار در منزل مادرش ندارند  امسال به کلاس اول می رود وضعیت معیشتی نامناسبی دارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه درمان

هزینه دارو

نام: هنگامه   سن: 20 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0021969140

دختر عزیز ما هنگامه خانم به علت بیماری تحت درمان است و بدلیل فوت سرپرست تحت حمایت میباشند  . و ماهیانه مبلغ پنج میلیون ریال جهت هزینه های درمانی و دارو پرداخت مینمایند . جهت تامین هزینه درمانی نیاز به مساعدت مالی دارد . 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 5,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کفش

نام: ماهان   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791290151010080

ماهان از بچه های نخبه منطقه می باشد .بسیار مودب و مهربان است و با مادر ش اطراف تهرانسر زندگی می کند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کتانی

نام: مبینا   سن: 22 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579142

مبینای عزیز 22ساله است بیماری قلبی می باشد آرزو دارد که کتانی داشته باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

ماشین بزرک

نام: سامان   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579187

سامان ده دارزاغه عزیز 5 ساله است آرزو دارد که ماشین بزرگ داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک

نام: سارینا   سن: 5 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579175

سارینای عزیز 5ساله است آرزو دارد که عروسک و چادر داشته باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

عروسک بزرگ و توپ

نام: حانیه   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579123

حانیه عزیز 7 ساله است آرزو دارد که عروسک وتوپ داشته باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

پوشاک و کفش

کتانی

نام: پریسا   سن: 18 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579175

پریسای عزیز 18 ساله ودانشجو می باشد آرزو دارد که کتانی خوب برای دانشگاه داشته باشد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 18 از 442 آیتم ]