}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

204,471,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

96 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

77آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • بر روی بنر کلیک کنید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

علیرضا 9 ساله از منطقه 12 آرزوی داشتن دوچرخه دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: دانیال   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791380481846042

دانیال پسر عزیزمان 7 ساله ساکن قیامدشت از خانواده طرح محسنین  و آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: متین   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791960481938605

متین پسر عزیزمان 8 ساله از فرزندان طرح محسنین است و آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن ماشین برقی یا دوچرخه

نام: مهدی   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 16132080970174

  آرزوی دوچرخه یا ماشین برقی دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

ایکس باکس

نام: علیرضا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579190481777059

این فرزند ازطرح محسنین میباشد آرزوی ایکس باکس یا دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: سید محمدحسین   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57918500250

سیدمحمدحسین15ساله میباشدوبیمارقلبی میباشدایشان تاکنون دوچرخه نداشتند و آرزوی داشتن یک دوچرخه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,400,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: یوسف   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57911902512

آرزوی دوچرخه نو وقشنگ

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: یگانه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57915901516

خانواده 3 نفری که مستاجر میباشند و ماهیانه 4600000 ریال اجاره پرداخت میکنند یک برادر 9 ساله دارد و آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: نرجس   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57919466610

فرزند دریک خانواده پرجمعیت شش نفره که پدرش بیمار و مستاجر میباشد آرزوی داشتن یک را دوچرخه دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: نیما   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57912700264

این فرزند 9 سال دارد آرزوی دوچرخه دارد دو فرزند هستند و در منزل مادر بزرگ زندگی می کنند و مادرشان هم افسردگی دارد و بسیار نیازمندند 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: ماهان   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

ماهان پسر عزیزمان 6 ساله متولد 14 مرداد ماه ، ساکن منطقه 14 آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکوتر

نام: سوگند   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

سوگند دختر عزیزمان 7 ساله متولد 24 مرداد ماه ، ساکن منطقه 14 آرزوی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: پرنیا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

پرنیا دختر عزیزمان 7 ساله متولد 13 مرداد ، ساکن منطقه 14 آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: مبینا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

مبینا دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 17 متولد 2 تیرماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: یاسین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

یاسین پسر عزیزمان 6 ساله ساکن منطقه 17 و متولد 11 تیرماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی فنردار

نام: محمدصالح   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمد صالح پسر عزیزمان 9 ساله ساکن منطقه 17 متولد 5 تیر ماه آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی فنردار را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکوتر

نام: امیرحسین   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

امیر حسین پسر عزیزمان 7 ساله ساکن منطقه 17 و متولد 6 تیر ماه آرزوی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن لوگوی شوالیه

نام: پرهام   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

پرهام پسر عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 5 متولد 28 تیر ماه آرزوی داشتن یک لوگوی شوالیه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,200,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه زرد رنگ

نام: امیر رضا   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

امیررضا پسر عزیزمان 7 ساله ساکن منطقه 5 متولد سیزدهم تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه زرد رنگ را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک کفش اسکیت

نام: بردیا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

بردیا دختر عزیزمان 7 ساله ساکن منطقه 5 متولد ششم تیر ماه آرزوی داشتن یک کفش اسکیت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,700,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن عروسک

نام: نیایش   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نیایش دختر عزیزمان 10 ساله ساکن قرچک  متولد دهم تیر ماه آرزوی داشتن یک عروسک را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: ستایش   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

ستایش دختر عزیزمان 9 ساله ساکن قرچک متولد سی ام تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: بهروز   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

بهروز پسر عزیزمان 12 ساله ساکن قرچک متولد بیست و هشتم تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: آرش   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آرش پسر عزیزمان 6 ساله ساکن قرچک متولد یکم تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 95 آیتم ]