}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

355,616,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

155 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

686آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی اسباب بازی
اسباب بازی

دوچرخه

نام: آرمین   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57910314852387

آرمین یک دوچرخه خشکل دوست داره داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تبلت

نام: سام   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57910314788611

سام عزیز دوست داره یک تبلت داشته باشه تا باهاش بازی کنه وبا خانواده اش تلفنی صحبت کنه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: هدی   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791570314913160

هدی عزیزمون پدرش بیمار و توان کار نداره و دوست داره یک دوچرخه داشته باشه 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: حنانه   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791200314634910

حنانه جون یک دوچرخه زیبا دوست داره داشته باشه تا باهاشون بازی کنه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: اهورا   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791533244012480

اهورا عزیز دوست داره یک دوچرخه داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: طه   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3611202813338

طه دوست داره یک دوچرخه داشته باشه تا باهاش به پارک بره و بازی کنه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: باران   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57910313948062

باران عزیز دوست داره دوچرخه داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: سبحان   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57910314611819

سبحان عزیز دوست داره یک دوچرخه داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ماهان   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57910314801197

ماهان جون دوچرخه دوست داره

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: امیرمهدی   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791560314528530

امیرمهدی عزیز دوست داره یک دوچرخه مشکی و نارنجی داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمد 6 ساله است  یک برادر دارد با مادرش زندگی میکند  و آرزوی یک دوچرخه دارد .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: محمد   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

محمد 6 ساله است  یک برادر دارد با مادرش زندگی میکند  و آرزوی یک دوچرخه دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ملیکا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57910314800433

ملیکا دوست داره یک دوچرخه سفید داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

پلی استیشن

نام: بهاره   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57910314552456

بهاره خیلی خیلی دوست داره پلی استیشن داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

علیرضا پدرش بیمار است و 11 ساله ،آرزوی دوچرخه دارد .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکیت ژله ای

نام: آتنا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791370314531520

آتنا جون اسکیت ژله ای دوست داره تا باهاش بازی کنه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: علیرضا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

علیرضا پدرش بیمار است و 11 ساله ،آرزوی دوچرخه دارد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,500,000 ریال از 3,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

اسکیت

نام: ملینا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57910314665382

ملینا عزیز دوست داره یک اسکیت که نقاشی اسکیت رو هم کشیده داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3611220612316

ابوالفضل عزیز دوست داره یک دوچرخه قرمز ومشکی داشته باشه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

تبلت

نام: زینب   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3611220612417

زینب جون دوست داره یک تبلت داشته باشه تا با دوستاش بازی کنه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 8,000,000 ریال از 8,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: سید محمدطاها   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57910314585

محمدطاها یک خواهر بیمار داره که عروسک دوست داره وخودش هم دوچرخه دوست داره

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: امیرعلی   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791610314784890

امیرعلی عزیزمون دوچرخه میخواد تابا دوستاش بازی کنه

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه

نام: ملیکا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791790315056010

ملیکا عزیزمون دوچرخه دوست داره

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

دوچرخه و توپ

نام: امیرعلی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57910313477078

امیرعلی عزیزمون خیلی دوچرخه وتوپ دوست داره

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 7,000,000 ریال از 7,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 297 آیتم ]