}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

352,616,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

154 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

687آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی سفرهای زیارتی
سفرهای زیارتی

رفتن به کربلا

نام: سونیا سادات   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57919360200

سونیا سادات عزیز 12 ساله از منطقه15 تهران می باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

رفتن به کربلا

نام: نادیا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57916600248

نادیای عزیز 16 ساله می باشد از منطقه 15 تهران

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

کربلا

نام: مریم   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 16037317078

مریم سلامت عزیز 14 ساله از منطقه 15 می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

هزینه کربلا

نام: سید حسین   سن: 19 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57912122007

سید حسین میر صانعی عزیز 18ساله است از منطقه 15

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,000,000 ریال از 9,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

هزینه کربلا

نام: سید زهرا   سن: 21 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57914122006

سید زهرا میر صانعی عزیز 21 ساله است از منطقه15

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 9,000,000 ریال از 9,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

کربلا

نام: غزل   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

غزل سادات عزیز 16 ساله است آرزو دارد که مادرش برود کربلا از منطقه 15 می باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

زیارت کربلا

نام: فاطمه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 36102043314

اولین ارزوی من رفتن به کربلا و زیارت امام حسین (ع)است

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفربه مشهد مقدس

نام: زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 36112207684

زهرا جون تا به حال مشهد نرفته دوست داره یک بار با مادرش به مشهد بره

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

زیارت

نام: ثنا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579165

ثنا کوچولو آرزو داره به همره خانوادش به سفر مشهد برن 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

زیارت

نام: نازنین زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579188

نازنین زهرا سالهاست که دوست داره با خانواده 3نفره به زیارتگاهی سفر کنند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

زیارت کربلا و موتور شارژی

نام: سیدمحمدحسن   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 57915561

سیدمحمدحسن 7 ساله میباشدوپدرشان فوت شده وبه همراهبرادر بزرگتر ومادرشان زندگی میکنند آرزوی رفتن به کربلا و همچنین داشتن موتور شارژی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 15,000,000 ریال از 15,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر زیارتی

نام: رضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3610216414324

سفرزیارتی

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

مسافرت با هواپیما

نام: مارال   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3610215342415

دوست دارم با هواپیا برم مسافرت

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

زیارت امام رضا(ع)

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 2111394

سفر زیارتی باخانواده به مشهد مقدس

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر مشهد

نام: علی   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3610219092313

آرزو دارم برم مشهد با مادر بزرگ ومادرم

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر مشهد

نام: زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3610219263413

با مادرم برم مشهد مقدس

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

سفرهای زیارتی

سفرهای زیارتی

نام: مهدی   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

مهدی جان گل پسر 11 ساله ای که آرزوی سفرهای زیارتی رو داره

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر مشهد

نام: معصومه   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

معصومه گل دختری که با برادر و مادرش زندگی میکنه و آروزش سفر مشهده

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر

نام: مریم   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

آرزو مربوط به دختری 12 ساله و یتیم می باشدکه سالهاست به سفر نرفته اند ودوست دارد با خواهر و مادرش به سفر شمال  بروند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر مشهد

نام: مهدی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آقا مهدی گل پسر 12 ساله آرزوش رفتن به پابوس امام رضاست  و تاحالا هم قسمتش نشده که مشهد بره. آرزو داره با مادرش بتونه به این سفر بره و اونجا به عنوان اولین خواسته اش از امام رضا شفای مادر مریضش رو طلب کنه 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر مشهد

نام: مهدی   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

آقا مهدی گل پسر 12 ساله آرزوش رفتن به پابوس امام رضاست  و تاحالا هم قسمتش نشده که مشهد بره. آرزو داره با مادرش بتونه به این سفر بره و اونجا به عنوان اولین خواسته اش از امام رضا شفای مادر مریضش رو طلب کنه 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر مشهد

نام: فاطمه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه جان دختر بچه ی 12 ساله ای که تنها آرزوش سفر مشهد و زیارت حرم مطهر امام رضای عزیزمونه. اون دوست داره پدر بیمارش رو که بخاطر بیماری نمیتونه راه بره با خودش به مشهد ببره. دلنوشته قشنگ فاطمه جان رو میتونید از قسمت تصویر دست نوشته مطالعه کنید

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفرمشهد

نام: مبینا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نامبرده به همراه مادرخود زندگی میکند فاقدپدرمیباشدوبسیاردلش میخواهد به مشهد مقدس سفرکند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

سفر زیارتی

نام: سهیل   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0313159084

سهیل 13ساله همراه  مادر خود مستاجر می باشد آرزوی سهیل سفر به مشهد می باشد سهیل از فرزندان امداد منطقه دو کرج می باشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 38 آیتم ]