}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

204,471,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

96 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

77آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • بر روی بنر کلیک کنید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن اقلام تحصیلی مقطع متوسطه

نام: الهام   سن: 17 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0890507635

الهام دختر عزیزمان محصل مقطع پیش دانشگاهی ساکن منطقه 16 آرزوی داشتن اقلام تحصیلی آبرومند را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,600,000 ریال از 3,600,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن اقلام تحصیلی مقطع راهنمایی

نام: محمدامین   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0110512715

محمد امین پسر عزیزمان 14 ساله ساکن منطقه 16 محصل مقطع راهنمای ،  آرزوی داشتن اقلام تحصیلی آبرومند را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن اقلام تحصیلی مقطع دبستان

نام: یاسین   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0111104017

یاسین پسر عزیزمان محصل مقطع دبستان 10 ساله ساکن منطقه 16 آرزوی تهیه اقلام تحصیلی آبرومند را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,700,000 ریال از 2,700,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن مانتو - شلوار- کیف - کفش و لوازم التحریر

نام: ستایش   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

ستایش دختر عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 17 متولد 3 تیرماه آرزوی داشتن مانتو - شلوار - کیف - کفش و لوازم التحریر را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 3,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن هدفون

نام: الینا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

الینا دختر عزیزمان 9 ساله ساکن منطقه 5 متولد 25 تیر ماه آرزوی داشتن یک هدفون را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک هدفون نارنجی

نام: زینب   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

زینب دختر عزیزمان 10 ساله ساکن قرچک متولد نهم تیر ماه آرزوی داشتن یک هدفون نارنجی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 800,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک تبلت

نام: فاطمه زهرا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فاطمه زهرا دختر عزیزمون 7 ساله ساکن پیشوا متولد 1390/04/02 آرزوی داشتن یک تبلت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,450,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک چادر ملی

نام: زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

زهرا دختر عزیزمان 10 ساله ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک چادر ملی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی لباس و کفش خوب

نام: ابراهیم   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

ابراهیم پسر عزیزمان 9 ساله ساکن ورامین آرزوی داشتن لباس و کفش خوب را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,700,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک میز تحریز

نام: نگار   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

نگار دختر عزیزمون ساکن قرچک آرزوی داشتن یک میز تحریر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی شرکت در کلاس آموزش زیان

نام: پریا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

پریا دختر عزیزمون 10 ساله ساکن شهر ری آرزوی شرکت در کلاس آموزش زبان انگلیسی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک کتابخانه

نام: درسا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

فرزند از خانواده محسنین بوده و آرزوی داشتن یک کتابخانه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

هزینه های تحصیلی دختری علاقه مند به تحصیل

نام: مبینا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

هزینه های تحصیلی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 13 از 13 آیتم ]