}
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها
لیست آرزوها در دسته بندی کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک چادر ملی

نام: زهرا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

زهرا دختر عزیزمان 10 ساله ساکن پیشوا آرزوی داشتن یک چادر ملی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 800,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی لباس و کفش خوب

نام: ابراهیم   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

ابراهیم پسر عزیزمان 9 ساله ساکن ورامین آرزوی داشتن لباس و کفش خوب را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,700,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک میز تحریز

نام: نگار   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

نگار دختر عزیزمون ساکن قرچک آرزوی داشتن یک میز تحریر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 1,500,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی شرکت در کلاس آموزش زیان

نام: پریا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

پریا دختر عزیزمون 10 ساله ساکن شهر ری آرزوی شرکت در کلاس آموزش زبان انگلیسی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک کتابخانه

نام: درسا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

فرزند از خانواده محسنین بوده و آرزوی داشتن یک کتابخانه دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از 2,000,000 ریال

آرزو برآورده شد

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

هزینه های تحصیلی دختری علاقه مند به تحصیل

نام: مبینا   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

هزینه های تحصیلی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

آرزو برآورده شد

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 6 از 6 آیتم ]