}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

352,616,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

154 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

687آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی
کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

بلوزشلوار ورزشي

نام: اميرعلي   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3616303538310

امير علي جزءبچه هاي محسنين است وآرزو دارد بلوز شلوار ورزشي داشته باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف کوله

نام: امیرحسن   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791124890488790

امیرحسین از فرزندان طرح محسنین بوده ک به همراه مادرش در منزلی استیجاری سکونت دارد.مادر به دلیل نداشتن درآمد وپرداخت اقساط قادر به تهیه خواسته امیرحسین نمی باشد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

هزينه كلاس كنكور

نام: سيد زينب   سن: 21 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 5791104890331130

نامبرده پدرش پير واز كارافتاده است ومادرش فوت نموده وبرايش تهيه كمك هزينه كلاس كنكور ميس نيست وآرزو در اين كلاسها شركت كند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کامپوتر

نام: غزل   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 240313

مادر به همراه 3 فرزند دخترش مستاجر می باشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 10,000,000 ریال از 10,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کامپیوتر

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3614210003428

زهراجان آرزوی داشتن کامپیوتردارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

هزینه های خرید کتب زبان

نام: امیرحسین   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 202562042

امیرحسین  پدرشان بیمار می باشد وآرزوی ادامه تحصیل در کلاسهای زبان را دارند.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لب تاب

نام: ملیکا   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 36142103174

ملیکا آرزوی داشتن لب تاب دارند

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لب تاب

نام: ملیکا   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 36142103174

ملیکا آرزوی داشتن لب تاب دارند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: حسین   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791241364514206

حسین از فرزندان طرح محسنین بوده.که به همراه مادر بیمارش(بیماری صرع)زندگی می کند.مادر به دلیل هزینه درمانی وعدم درآمد کافی قادر به تهیه خواسته او نبوده.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

دوربین عکاسی

نام: نرجس   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 565250547

نرجس دختر 16 ساله عزیزمان بعلت بیماری پدر و مادر و برادرش تحت پوشش است او برای اینکه زودتر وارد بازار کار شود در رشته گرافیک ثبت نام کرده او آرزو دارد بتواند یک دوربین تهیه کند تا بتواند با فعالیت در رشته عکاسی در تامین هزینه های زندگیشان کمکی باشد برای خانواده اش

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آبرنگ آقامیری

نام: مبینا   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 2610191650

مبینا 16 سال دارد و به همراه مادر و برادر خود زندگی می کند و رشته نگارگری تحصیل می کند و برای کلاسهای خود نیاز دارد که آبرنگ آقا میری تهیه کند که از عهده و توان مادر خارج می باشد شرایط زندگی آنها بسیار ضعیف می باشد مبینا از فرزندان منطقه دو کرج می باشد با سپاس از لطف و توجه تان

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کتونی سفید

نام: آنیشا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0312806787

آنیشا 15 سال دارد و با خواهر ومادرش زندگی می کند آنیشا آرزو دارد یک کتونی سفید داشته باشد تا در زنگهای ورزش مورد سوال قرار نگیرد آنیشا از فرزندان منطقه 2 کرج می باشد با سپاس

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کتانی

نام: محمد   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3300276969

محمد 16 سال  دارد و با برادر و مادرش در منزل استیجاری زندگی می کند آرزوی محمد خریدن کتونی برای خودش و برادرش محسن می باشد محمدو محسن از فرزندان منطقه دو کرج می باشند با سپاس

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کلاس فوتبال -کلاس تقویتی

نام: معین   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 580313

کلاس فوتبال -کلاس های تقویتی

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کلاس فوتبال

نام: محمد   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: ندارد

ارزوی رفتن به کلاس فوتبال

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

تبلت

نام: مائده   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

مائده جان دختر 10ساله ای هست که برای سرگرمی و کمک آموزش تحصیلی خود آرزو دارد تبلت داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

تبلت

نام: مائده   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: ندارد

مائده جان دختر 10ساله ای هست که برای سرگرمی و کمک آموزش تحصیلی خود آرزو دارد تبلت داشته باشد .

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

ثبت نام رشته والیبال

نام: زهرا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 690312

ثبت نام رشته والیبال

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کتانی

نام: امید   سن: 16 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0312491700

امید 16 ساله در 1 سالگی  پدر را از دست داده و آرزو دارد یک کفش کتانی داشته باشد تا در زنگ ورزش بپوشد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

هزینه سرویس مدرسه

نام: زهرا   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0313102813

زهرا 14 ساله از فرزندان ایتام منطقه 2 است او هر روز برای رسیدن به مدرسه باید مسافت زیادی را پیاده برود و خیلی دوست دارد مثل بقیه بچه ها باسرویس به مدرسه برود ولی توان پرداخت هزینه سرویس را ندارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 6,000,000 ریال از 6,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کتانی

نام: عرفان   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 0250245523

عرفان 14 سال دارد او بدلیل بیمار ی سرطان پدر را در 3 سالگی از دست داده و آرزو دارد یک کتانی داشته باشد تا در زنگ ورزش بپوشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

هزینه سرویس مدرسه

نام: ستایش سادات   سن: 14 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 205034

ستایش سادات 14ساله می باشد ایشان آرزوی داشتن سرویس مدرسه دارند .

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کامپیوتر

نام: محمد   سن: 13 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3614205775010

محمد با پدر بیمار وخواهر ومادرش زندگی می کنند ایشان آرزوی داشتن کامپیوتردارند.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر مخصوص کلاس کامپیوتر

نام: مائده   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 0312592337

مائده به همراه مادر وخواهرش زندگی می کند مائده دررشته کامپیوتر تحصیل می کند وبرای تهیه لوازم مورد نیاز رشته خود در مضیقه می باشد باسپاس از حمایتتان

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 144 آیتم ]