}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

355,616,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

155 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

686آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوها در دسته بندی مسکن
مسکن

ودیعه مسکن

نام: فاطمه زهرا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 3815203529

فاطمه زهرا دختر 12 ساله عزیزمان بعلت نبودن پدر با مادر و 2 برادر خود در منزلی بسیار نامناسب زندگی میکنندکه حتی آب و برق و گاز ندارد او آرزو دار بتوانند پولی برای ودیعه مسکن تهیه کنند تا بتوانند در جایی مناسب تر زندگی کنند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

مسکن

تکمیل مسکن

نام: سیدمحمدرضا   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 3614207294315

سیدمحمدرضا با پدر بیمار ومادرش زندگی می کنند حیاط منزلی که اخیرا ساخته اندموزاییک نمی باشد وآرزوی سیدمحمدرضا تکمیل مسکن شان می باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 0 ریال از غیر نقدی

حمایت می کنم

مسکن

کمک هزینه خرید منزل

نام: رویا   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 36142058841

رویادختری است15ساله که ازنعمت پدر محروم می باشند وبا مادرشان زندگی می کنند خانواده ایشان اخیرا منزلی خریداری کردند ولیکن دومیلیون تومان هنوز بدهکار هستندوآرزوی شان پرداخت کامل هزینه خرید مسکن شان می باشد.

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 20,000,000 ریال از 20,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 3 از 3 آیتم ]