}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

171,139,300 ریال

آرزوهای برآورده شده

82 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

61آرزو

از حمایت شما سپاسگذاریم
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها
لیست آرزوهای تکمیل نشده
اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: مبینا   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

مبینا دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 17 متولد 2 تیرماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: یاسین   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

یاسین پسر عزیزمان 6 ساله ساکن منطقه 17 و متولد 11 تیرماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن مانتو - شلوار- کیف - کفش و لوازم التحریر

نام: ستایش   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

ستایش دختر عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 17 متولد 3 تیرماه آرزوی داشتن مانتو - شلوار - کیف - کفش و لوازم التحریر را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی فنردار

نام: محمدصالح   سن: 9 سال   جنسیت: پسر

محمد صالح پسر عزیزمان 9 ساله ساکن منطقه 17 متولد 5 تیر ماه آرزوی داشتن یک ماشین کنترلی فنردار را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکوتر

نام: امیرحسین   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

امیر حسین پسر عزیزمان 7 ساله ساکن منطقه 17 و متولد 6 تیر ماه آرزوی داشتن یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن لوگوی شوالیه

نام: پرهام   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

پرهام پسر عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 5 متولد 28 تیر ماه آرزوی داشتن یک لوگوی شوالیه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,200,000 ریال از 1,200,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن هدفون

نام: الینا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

الینا دختر عزیزمان 9 ساله ساکن منطقه 5 متولد 25 تیر ماه آرزوی داشتن یک هدفون را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه زرد رنگ

نام: امیر رضا   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

امیررضا پسر عزیزمان 7 ساله ساکن منطقه 5 متولد سیزدهم تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه زرد رنگ را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک کفش اسکیت

نام: بردیا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

بردیا دختر عزیزمان 7 ساله ساکن منطقه 5 متولد ششم تیر ماه آرزوی داشتن یک کفش اسکیت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

سفرهای زیارتی

آرزوی سفر به مشهد

نام: عرشیا   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

عرشیا پسر عزیزمان 7 ساله ساکن قرچک متولد هفتم تیر ماه آرزوی زیارت مشهد مقدس را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,235,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: ستایش   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

ستایش دختر عزیزمان 9 ساله ساکن قرچک متولد سی ام تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک هدفون نارنجی

نام: زینب   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

زینب دختر عزیزمان 10 ساله ساکن قرچک متولد نهم تیر ماه آرزوی داشتن یک هدفون نارنجی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: بهروز   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

بهروز پسر عزیزمان 12 ساله ساکن قرچک متولد بیست و هشتم تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: آرش   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

آرش پسر عزیزمان 6 ساله ساکن قرچک متولد یکم تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک اسکیت

نام: ابوالفضل   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

ابوالفضل پسر عزیزمان 10 ساله ساکن قرچک متولد سیزده تیر ماه آرزوی داشتن یک اسکیت را دارد 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک تبلت

نام: فاطمه   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

فاطمه دختر عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 19 متولد بیست و هفتم تیر ماه آرزوی داشتن یک تبلت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک تبلت

نام: امیر حسین   سن: 12 سال   جنسیت: پسر

امیر حسین پسر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 12 متولد ششم تیرماه آرزوی داشتن یک تبلت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک دوچرخه

نام: ابوالفضل   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

ابوالفضل پسر عزیزمان 11 ساله ساکن منطقه 19 متولد 25 تیر ماه آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,950,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن یک تبلت

نام: شقایق   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

شقایق دختر عزیزمان 12 ساله ساکن منطقه 19 و متولد 13825/4/1 آرزوی داشتن یک تبلت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 5,000,000 ریال از 5,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه سایز 26

نام: محمدرضا   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

محمدرضا پسر عزیزمان 10 ساله ساکن پیشوا متولد 1387/04/06 آرزوی داشتن یک دوچرخه دنده ای سایز 26 را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,700,000 ریال از 4,700,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن یک تبلت

نام: فاطمه زهرا   سن: 7 سال   جنسیت: دختر

فاطمه زهرا دختر عزیزمون 7 ساله ساکن پیشوا متولد 1390/04/02 آرزوی داشتن یک تبلت را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,950,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی یک اسکوتر

نام: مهدیه   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

مهدیه دختر عزیزمان 9 ساله ساکن پیشوا متولد 1388/04/14 آرزوی داشتن  یک اسکوتر را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 1,500,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن موتور شارژی

نام: محمدصالح   سن: 7 سال   جنسیت: پسر

محمدصالح پسر عزیزمان 7 ساله ساکن پیشوا متولد 1390/04/12 آرزوی داشتن یک موتور شارژی را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

اسباب بازی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: نازنین زهرا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

نازنین زهرا دختر عزیزمان 11 ساله ساکن پیشوا متولد 1386/04/21آرزوی داشتن یک دوپرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 61 آیتم ]