}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

270,016,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

123 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

185آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • بر روی بنر کلیک کنید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
لیست آرزوهای تکمیل نشده
اسباب بازی

دوچرخه

نام: امیر حسین   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791860026335611

خانواده نیازمند 2 نفره در منزل استجاری زندگی می نمایند.. درمقطع ابندایی تحصیل می نماید.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,500,000 ریال از 4,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر

نام: محمد پرهام   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791860152553797

خانواده دونفره نیازمند که فرزند طلاق می باشد.در مقطع ابتدایی تحصیل می نماید.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,500,000 ریال از 2,500,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

کتونی، لباس ورزشی و توپ برای فوتبال

نام: امیرحسین   سن: 14 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791380150678134

امیرحسین همراه با مادربزرگش زندگی می کند. پدرش فوت کرده. امیرحسین آرزو دارد فوتبال بازی کند. 

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: عسل   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579100

عسل عزیزمان 10 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه ورزشی

آرزوی داشتن دوچرخه

نام: النا   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579125

النا عزیزمان 9 ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزوی داشتن یک دوچرخه را دارد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 4,000,000 ریال از 4,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: کیان   سن: 6 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791950111929725

کیان همراه با مادرش زندگی می کند. پدرش زندانی می باشد. آرزو دارد یک دوچرخه آبی داشته باشد که بوقش صدای آژیر پلیس بدهد. پدرش قبل از زندانی شدن قول داده بود که برایش یک دوچرخه بخرد ولی در حال حاضر توانایی خرید ندارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

دوچرخه

نام: سید علیرضا   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 5791722284595091

سلام پسر عزیزمان سید علیرضا از مدد جویان منطقه 13 که 11 سال دارد و آرزودارد یک دوچرخه داشته باشد تا با دوستانش بازی کند 

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

لوازم اساسی منزل

آرزوی داشتن چرخ گوشت برای مادرش

نام: فاطمه الزهرا   سن: 8 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 57917902514

فاطمه دختر عزیزمان 9 ساله ساکن منطقه 5 آرزوی داشتن چرخ گوشت برای مادرش را دارد

دست نوشته کودک موجود نیست

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

آرزوی داشتن بوم نقاشی

نام: بهار   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579119

بهار عزیزمان یازده ساله ساکن منطقه 14 تهران آرزوی داشتن بوم نقاشی را دارد.

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن کیف و کفش

نام: رقیه   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 203229

از فرزندان ایتام میباشد و نیازمند مساعدت شما حامیان محترم هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,500,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

بلوز و شلوار و لوازم التحریر

نام: ستایش   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579127

از فرزندن ایتام و نیازمند حمایت شما حامیان محترم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

آرزوی داشتن کیف و کفش

نام: امیررضا   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579163

از فرزندان محسنین و نیازمند حمایت شما حامیان محترم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر- کیف و کفش

نام: سحر   سن: 15 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579170

از فرندان محسنین میباشد و نیازمند مساعدت در سال تحصیلی جدید میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر- کیف و کفش

نام: بیتا   سن: 10 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579175

از فرزندان محسنین میباشد و نیاز مند مساعدت شما حامیان محترم هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف مدرسه

نام: عاطفه   سن: 16 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579110

از فرزندان محسنین میباشد و پدرش ناراحتی فلبی دارد و ازکار افتاده میبشد و نیازمند حمایت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

سایر

کیف

نام: میلاد   سن: 11 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 579110

از فرزندان محسنین میباشد و پدرش بیمار و از کار افتاده  و نیاز مند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

بلوز و شلوار و لوازم التحریر

نام: ابوالفضل   سن: 8 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 209324

از فرزندان محسنین میباشد و پدرش از کار افتاده و بیمار میباشد و نیاز مند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: نگین   سن: 9 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579126

از فرزندان ایتام میاشد و نیازمند مساعدت شما حامیان میباشند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر- کیف و کفش

نام: یاسمن   سن: 13 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579143

از فرزندان محسنین و پدرش از کار افتاده و نیازمند مساعدت شما حامیان محترم میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 3,000,000 ریال از 3,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: محمدعلی   سن: 10 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 209227

از فرزندان ایتام میباشد و در سال تحصیلی جدید نیازمند مساعدت و حمایت هستند

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,965,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: پویان   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو: 209049

از فرزندان ایتام میباشد و نیازمند مساعدت و حمایت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

لوازم التحریر- کیف

نام: ساجده   سن: 6 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579113

از فرزندان محسنین و در سال تحصیلی جدید نیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف و کفش

نام: سارینا   سن: 11 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 579153

از فرزندان ایتام و نیازمند ساعدت در سال تحصیلی جدید

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 2,000,000 ریال از 2,000,000 ریال

حمایت می کنم

کمک هزینه فرهنگی/ تحصیلی

کیف

نام: حنانه   سن: 12 سال   جنسیت: دختر

کد مددجو: 105557

از فرزندان ایتام و در سال تحصیلی جدیدنیازمند مساعدت میباشد

دانلود دست نوشته کودک

مبلغ مورد نیاز: 1,000,000 ریال از 1,000,000 ریال

حمایت می کنم

صفحه 1 [ نمایش 1 تا 24 از 185 آیتم ]