}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,390,821,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

710 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2282آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/09/30 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

شقایق از فرزندان محسنین است که بعلت جدایی والدین با مادربزرگش زندگی می کند. آرزوی او داشتن لباسهای نو می باشد.