}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,390,821,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

710 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2282آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

پوشاک


LOADING IMAGES
wish_0_Image_00001 (4).jpg wish_0_Image_00001 (6).jpg

این آرزو در تاریخ 1399/09/26 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

شقایق از فرزندان طرح محسنین است که بعلت طلاق والدین تحت حمایت می باشد و در حال حاضر با مادربزرگش زندگی می کند. آرزوی او داشتن لباسهای نو می باشد.