}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

17,390,821,999 ریال

آرزوهای برآورده شده

710 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

2282آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 

موبایل


LOADING IMAGES
بدون تصویر

این آرزو در تاریخ 1399/05/08 برآورده شده است.

شرحی بر آرزو:‏

شایان با مادربزرگش که سواد نداره زندگی می کند و برای آموزش آنلاین مدرسه مشگل داره و نیاز به موبایل دارد