}
 
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده
  • سامانه حامی آرزوها

آرزوی داشتن کولر

آرزوی داشتن کولر

دانلود دست نوشته کودک

نام: ابوالفضل   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

کد مددجو:

ابوالفضل از فرزندان طرح اکرام شهرستان پاکدشت و آرزوی داشتن کولر برای منزلشان دارد

ابوالفضل از فرزندان طرح اکرام شهرستان پاکدشت و آرزوی داشتن کولر برای منزلشان دارد

افزودن به علاقه مندی ها

70 بار

دیده شده

3,100,000 ریال

از 7,000,000 ریال

101 روز

زمان باقی مانده

7 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.