}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

352,616,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

154 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

687آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • شما هم دعوتید
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن کولر (جایگزین با ماشین لباسشویی)

آرزوی داشتن کولر (جایگزین با ماشین لباسشویی)

دانلود دست نوشته کودک

نام: ابوالفضل   سن: 15 سال   جنسیت: پسر

استان / اداره: تهران / پاکدشت

ابوالفضل از فرزندان طرح اکرام شهرستان پاکدشت و آرزوی داشتن کولر برای منزلشان دارد

ابوالفضل از فرزندان طرح اکرام شهرستان پاکدشت و آرزوی داشتن کولر برای منزلشان داشت که پس از پرداخت وجه آن توسط حامیان محترم و مراجعه به منزلشان مشخص شد توسط خیر دیگری کولر تامین شده است لذا ضمن هماهنگی با اکثر مشارکت کنندگان در پرداخت وجه و همچنین نیاز خانواده به ماشین لبسشویی مقرر شد ماشین لباسشویی جایگزین شود.

همکاران سفارش ماشین لباسشویی را دادند و امروز 97/5/4 ماشین لباشسویی تحویل گردید که 2 تصویر بارگذاری شده مربوط به این آرزو قابل مشاهده می باشد

افزودن به علاقه مندی ها

165 بار

دیده شده

7,000,000 ریال

از 7,000,000 ریال

1397/04/26

تاریخ برآورده شدن آرزو

11 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک برآورده شد

با تشکر از حمایت شما.