}
مبلغ جمع آوری شده تاکنون

1,064,766,000 ریال

آرزوهای برآورده شده

353 آرزو

آرزوهای برآورده نشده

1782آرزو

از حمایت شما سپاسگزاریم
 
  • سال نو مبارک
  • نمونه ای از آرزوهای برآورده شده

آرزوی داشتن یک سه چرخه

آرزوی داشتن یک سه چرخه

دانلود دست نوشته کودک

نام: آرشام   سن: 2 سال   جنسیت: پسر

استان / اداره: تهران / صبا شهر

کودک عزیزمان ساکن صباشهر آرزوی داشتن یک سه چرخه را دارد

کودک عزیزمان ساکن صباشهر آرزوی داشتن یک سه چرخه را دارد

افزودن به علاقه مندی ها

79 بار

دیده شده

100,000 ریال

از 1,500,000 ریال

30 روز

زمان باقی مانده

1 نفر

حامی آرزو

آرزوی این کودک را با اطمینان برآورده کنید

در صورت عدم موفقیت در برآورده شدن آرزو، مبلغ پرداختی به حساب شما بازگشت داده خواهد شد.